Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ROMÂNIA

 

NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

Exemplar unic

Unitatea Militară 02093 Bucureşti

 

 

____________________

 

 

Nr. ____________

 

 

 

DIRECTORUL UNITĂŢII MILITARE 02093 BUCUREŞTI   

Pcc

      Adrian PANDEA

                     

 

 

 

                                                

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual

 în funcţii prevăzute cu studii superioare

 

            Unitatea Militară 02093 Bucureşti organizează examen de promovare a personalului civil contractual în funcţii prevăzute cu studii superioare, în data de 17.05.2021, începând cu ora 10.00, pentru următorul post:

 

Referent gr. I/S

în Biroul editare cărţi şi publicaţii

 

            Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 17.05.2021, ora 10.00, sediul U.M. 02093 Bucureşti;

            Bibliografia pentru examen:

 

● Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

● Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011;

● Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;

  • Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008;

● Şerban Andronescu, Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1997;

● Vlad Puescu, Victor Jalbă-Şoimaru, Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti, 2013;

● Jean Pierre Anciaux, La mise en page, Paris, Les Éditions d’Organisation, 1992;

● Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

● Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

● Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

● InDesign User Guide, publicat pe internet;

● Photoshop User Guide, publicat pe internet;

● Acrobat XI User Guide, publicat pe internet;

● MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet;

● MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet

 

Tematica pentru examen:

● organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

● tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;

● legislaţia dreptului de autor;

● proiectul editorial – etapele parcurse de un manuscris într-o editură de la preluarea lui

de la autor până la viza „bun de tipar”;

● organizarea şi funcţionarea editurilor;

● norme de redactare şi tehnoredactare pentru cartea ştiinţifică;

● tipuri de caractere, formate de carte, tipuri de ediţii;

● realizarea grafică a proiectelor editoriale pe suport clasic sau electronic;

● paginaţia unei lucrări, prezentarea manuscrisului pentru tipărire, semnele de corectură;

Tipul probei de examen: probă scrisă

 

 

 

 

            Cererile de participare la examen se depun la sediul Unităţii Militare 02406 Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, Bucureşti, telefon: 021/410.91.61, până la data de 12.05.2021, ora 16.00, la secretarul comisiei de examen, lt.-col Sorin NICA.

 

 

 

p. Resurse umane şi registratură

Lt.-col

Sorin NICA

 

 

 

 

 

            Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti, astăzi, ________________, ora _______.