Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

CU REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

la examenul de promovare în funcţii prevăzute cu studii superioare

desfăşurat la U.M. 02093 Bucureşti

 

           

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul pentru care s-a făcut promovarea

Punctaj

la proba scrisă

Menţiunea ADMIS/

RESPINS

1.

Pcc Dumitru Maria

Tehnoredactor gr. II

94,66

ADMIS

2.

Pcc Lemnaru Elena

Tehnoredactor gr. II

94,66

ADMIS

3.

Pcc Râmniceanu Mihaela Petruţa

Referent gr. I

92,33

ADMIS

           

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2018, ora 14.00, conform art. 45 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

            Eventualele contestaţii se pot depune la sediul U.M. 02093 Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Pcc. Grădinaru Narcisa, telefon: 021/314.91.61.

           

 

COMISIILE DE EXAMINARE

 

Componenţa comisiei

Comisia de examinare pentru

Pcc DUMITRU Maria

Comisia de examinare pentru

Pcc LEMNARU Elena

Comisia de examinare pentru                               

Pcc RÎMNICEANU Mihaela

Preşedinte:

Pcc.

IORGULESCU Marius

Pcc.

IORGULESCU Marius

Mr.

CERNAT Daniel

Membru:

Pcc.

MIHAI Ştefan

Pcc.

MIHAI Ştefan

Cpt.

ZAHARIA Robert

Reprezentant al salariaţilor:

Pcc.

MIHAIU Ion

Pcc.

MIHAIU Ion

Pcc.

FELLNER Luminiţa

Secretar:

Pcc. GRĂDINARU Narcisa

Pcc. GRĂDINARU Narcisa

Pcc. GRĂDINARU Narcisa

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M.  02093 Bucureşti, astăzi 31.07.2019, ora 14.00.

 

 

 


Evenimente

Cele mai vândute