Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior,

REDACTOR IA

 

Unitatea Militară 02093 Bucureşti organizează examen pentru promovarea în grad imediat superior, redactor grad IA.

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

  1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 18.09.2017, ora 10.00.

Bibliografia şi tematica de examen:

Bibliografia

– Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

– Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011;

– Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;

– DOOM, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007

– Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008

– Şerban Andronescu, Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1997

– Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

– Uniunea Europeană, Ghid interinstituţional de redactare, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Bruxelles, Luxembourg, 2011;

– Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

– Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

– Albert Labarre, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2002;

– Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, Bucureşti, 2011.

– MS Office Word 2010 user guide, publicat pe intemet;

– MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet;

– MS Office Outlook 2010 user guide, publicat pe internet;

– MS Office PowerPoint 2010 user guide, publicat pe internet.

 

Tematică:

– organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

– tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;

– legislaţia dreptului de autor;

– proiectul editorial – etapele parcurse de un manuscris într-o editură de la preluarea lui de la autor până la viza „bun de tipar”;

– organizarea şi funcţionarea editurilor;

– norme de redactare pentru cartea ştiinţifică;

– tipuri de caractere, formate de carte, tipuri de ediţii;

– paginaţia unei lucrări, prezentarea manuscrisului pentru tipărire, semnele de corectură.