Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

cu rezultatele PROBEI SCRISE

pentru  încadrarea unui post de execuţie de TEHNOREDACTOR gr. IA

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj la proba scrisă şi/sau practică

Menţiunea

admis/respins

1

Mihai Ştefan

86 puncte

Admis

         

 Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 23 mai 2017, ora 11.00, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr.13.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele la proba scrisă şi/sau practică pot formula contestaţie până la data de 19.05.2017, ora 14.00 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 31.03.2011, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 

Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Grădinaru Narcisa, telefon 021.3195888.

          

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Pcc. Marius Iorgulescu

Membru:    Pcc. Simona Calcan

Membru:    Pcc. Adelaida-Mihaela Radu

Secretar:     Pcc. Narcisa Grădinaru

                                                           

 

     Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 18.05.2017,  ora 14.00.