Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

cu rezultatele PROBEI PRACTICE

pentru  încadrarea unui post de execuţie de REDACTOR gr. IA

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj la proba scrisă şi/sau practică

Menţiunea

admis/respins

1

Trifan Dragoş-Cătălin

54,5 puncte

Admis

2

Mihai Dariana Mihaela

68,75 puncte

Admis

3

Madgearu Sabina Lăcrămioara

72,5 puncte

Admis

         

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 22 mai 2017, ora 11.00, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr.13.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele la proba practică pot formula contestaţie până la data de 18.05.2017, ora 13.00 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 31.03.2011, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 

     Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Grădinaru Narcisa, telefon 021.3195888.

          

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: Col. Florin Şperlea

Membru:    Col. Mircea Tănase

Membru:    Pcc. Marius Iorgulescu

Secretarul Comisiei de concurs: Pcc Narcisa Grădinaru

                                                           

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 17.05.2017,  ora 13.00.