Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

cu rezultatele INTERVIULUI

la concursul organizat pentru încadrarea unui post de execuţie de referent, treapta IA

 

  

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj la interviu

Menţiunea

admis/respins

Matei Mariana Geanina Loredana

100 puncte

Admis

Ovreiu Anne-Marie

100 puncte

Admis

         

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele la proba scrisă şi/sau practică pot formula contestaţie până la data de 24.04.2017, ora 14.00 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 31.03.2011, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 

Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Grădinaru Narcisa, telefon 021.3195888.

      

   

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: Pcc. Luminiţa Fellner                  

Membru:Pcc. Mihaela Rîmniceanu               

Membru: Pcc. Maria Dumitru                       

Secretar: Pcc. Narcisa Grădinaru                              

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 21.04.2017,  ora 10.00.